Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
banner nowy 
 

jesien pejzaz dom liscie15

samorzad

zdolny

Uncategorised

     

TERMIN ZADANIE
03-09-2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
11-09-2018 Zebranie z rodzicami klas
23-10-2018 Konsultacje z rodzicami
07-12-2018 Wstępne wystawianie ocen śródrocznych
11-12-2018 Zebranie z rodzicami i konsultacje
18-01-2019 Wystawienie ocen śródrocznych
22-01-2019 Zebranie z rodzicami
19-03-2019 Konsultacje z rodzicami
10,11,12-04-2019 Egzamin gimnazjalny
09-05-2019 Wstępne wystawianie ocen rocznych
14-05-2019 Zebranie z rodzicami i konsultacje
13-06-2019 Wystawienie ocen rocznych
21-06-2019 Zakończenie roku szkolnego
Mój region DOLNY ŚLĄSK
 image001 Skala ocen

 

 

 

image003

 

 

 

 

 

KRYTERIA OCEN

Ocena Suma punktów
Celujący 12
Bardzo dobry 11
Dobry 9 - 10
Dostateczny 6 - 8
Dopuszczający 4 - 5
Niedostateczny 0 - 3
Mój region DOLNY ŚLĄSK
 image001 Kryteria oceny

 

 

 

image002

 

 

 

SKALA OCEN

 

  Początkowe Rozwinięte Zaawansowane Wzorowe

Suma

punktów

Zbieranie informacji oraz jej przetwarzanie. Brak opracowania. Informacje nie na temat. Temat zrealizowany pobieżnie, brak szczegółów. Temat zrealizowany w pełni. Występują nieliczne błędy merytoryczne.

Temat zrealizowany w pełni brak błędów merytorycznych.

Własne opracowania (zdjęcia, wykresy)

1 - 4
Opracowanie tematu. Poprawność i jakość opracowań. Bardzo słabe pobieżne, mały wkład pracy przy opracowaniu. Brak elementów   graficznych. Opracowanie poprawne. Mała staranność. Liczne błędy. Niepoprawny dobór   kolorów, uboga ilość grafiki i skąpe formatowanie. Opracowanie staranne, ciekawe graficznie, prawidłowy dobór kolorów,   dobrze uporządkowane. Opracowanie bardzo staranne, przejrzyste, czytelne, atrakcyjne wizualnie.   Wzbudza bardzo duże zainteresowanie. 1 - 4

Ogólne wrażenia estetyczne.

Przedstawienie tematu

Prezentacja niestaranna, mało ciekawa, brak pewności siebie. Brak odpowiedzi   na pytania Prezentacja poprawna, ale bez włożonego wysiłku, prosta. Słabe odpowiedzi   na pytania Prezentacja staranna, ciekawa, dobry styl. Przedstawienie wszystkich   informacji w dobrze uporządkowany sposób. Prezentacja wzorowa, oryginalna. Przedstawienie informacji w interesujący   sposób. Wyczerpująca zagadnienie. 1 - 4
Mój region DOLNY ŚLĄSK
                                                                     image001 Rysujemy   mapę naszego regionu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image002

  ZADANIA   DO REALIZACJI
ZADANIE 1

 Poszukajcie w różnych źródłach:   internet, literatura  - map Dolnego Śląska.              

Waszym zadaniem będzie:
- Przypomnienie elementów mapy (legenda, skala, zakres mapy)
- Zaprezentowanie różnych rodzajów map Dolnego Śląska
- Przygotowanie mapy Dolnego Śląska do opracowania przez kolegów  z klasy  

ZADANIE 2

    Jeśli pracujecie z komputerem, pamiętajcie o zapisaniu kontaktu (adresu   strony) lub skopiujcie ilustracje, tabele (pamiętając o zapisaniu źródła).

Korzystając z ilustracji w biuletynach itp. możecie je tylko skopiować.

ZADANIE 3

 Przygotujcie   prezentację w programie PowerPoint. 
 Proszę ograniczyć się do 15 slajdów.

Przygotuj dla kolegów ćwiczenie z mapą Dolnego Śląska.

Mój   region DOLNY ŚLĄSK
                                                                     image001 Gospodarka   regionu, w którym mieszkam

 

 

 

 

 

 

image002

  ZADANIA   DO REALIZACJI
ZADANIE 1

Poszukajcie w różnych źródłach:   internet, literatura, wywiady w instytucjach.              
  Należy skupić się na następujących zagadnieniach:

- Bogactwa naturalne Dolnego Śląska            

- Przemysł przetwórczy w   regionie  
- Znane firmy, które inwestują na Dolnym Śląsku     
- Specjalne strefy ekonomiczne na Dolnym Śląsku

ZADANIE 2

    Jeśli pracujecie z komputerem, pamiętajcie o zapisaniu kontaktu (adresu   strony) lub skopiujcie ilustracje, tabele (pamiętając o zapisaniu źródła).

Korzystając z ilustracji w biuletynach itp. możecie je tylko skopiować.

ZADANIE 3  Przygotujcie   prezentację w programie PowerPoint. 
 Proszę ograniczyć się do 15 slajdów.
Mój region DOLNY ŚLĄSK
                                                                image001      Ochrona   środowiska w moim regionie

 

 

 

 

 

 

 

image002

  ZADANIA   DO REALIZACJI
ZADANIE 1

Poszukajcie w różnych źródłach:   internet, literatura, wywiady w instytucjach, rozmowy z ludźmi związanymi z   ochroną środowiska.            
Należy skupić się na następujących zagadnieniach:

- Stan środowiska przyrodniczego   Dolnego Śląska                  

- Miejsca ochrony środowiska   na Dolnym Ślasku    
- Park Miejski w Legnicy
- Organizacje zajmujące się ochroną środowiska na Dolnym Śląsku

ZADANIE 2

    Jeśli pracujecie z komputerem, pamiętajcie o zapisaniu kontaktu (adresu   strony) lub skopiujcie ilustracje, tabele (pamiętając o zapisaniu źródła).

Korzystając z ilustracji w biuletynach itp. możecie je tylko skopiować.

ZADANIE 3  Przygotujcie   prezentację w programie PowerPoint. 
 Proszę ograniczyć się do 15 slajdów.
Mój region DOLNY ŚLĄSK
                                                                      Ochrona   środowiska w moim regionie
    ZADANIA   DO REALIZACJI
ZADANIE 1

Poszukajcie w różnych źródłach:   internet, literatura, wywiady w instytucjach, rozmowy z ludźmi związanymi z   ochroną środowiska.            
  Należy skupić się na następujących zagadnieniach:                                                                      

- Stan środowiska przyrodniczego   Dolnego Śląska                  

 - Miejsca ochrony środowiska   na Dolnym Ślasku    
   - Park Miejski w Legnicy
  - Organizacje zajmujące się ochroną środowiska na Dolnym Śląsku

ZADANIE 2

    Jeśli pracujecie z komputerem, pamiętajcie o zapisaniu kontaktu (adresu   strony)
    lub skopiujcie ilustracje, tabele (pamiętając o zapisaniu źródła).

    Korzystając z ilustracji w biuletynach itp. możecie je tylko skopiować.

ZADANIE 3  Przygotujcie   prezentację w programie PowerPoint.
    Proszę ograniczyć się do 15 slajdów.
Mój   region DOLNY ŚLĄSK
                                                                     image001 Atrakcje turystyczne naszego regionu.

 

 

 

 

 

 

image002

  ZADANIA DO REALIZACJI
ZADANIE 1

Poszukajcie w różnych źródłach:   internet, literatura, wywiady w instytucjach, rozmowy z ludźmi związanymi   z  turystyką w regionie.            
Należy skupić się na następujących zagadnieniach:

- Ważniejsze zabyki Dolnego   Ślaska             

- Uzdrowiska Regionu   Dolnośląskiego 
- Główne szlaki turystyczne regionu                

- Muzea Dolnego Śląska

- Inne atrakcje turystyczne   Dolnego Śląska

ZADANIE 2

    Jeśli pracujecie z komputerem, pamiętajcie o zapisaniu kontaktu (adresu   strony) lub skopiujcie ilustracje, tabele (pamiętając o zapisaniu źródła).

Korzystając z ilustracji w biuletynach itp. możecie je tylko skopiować.

ZADANIE 3  Przygotujcie   prezentację w programie PowerPoint. 
 Proszę ograniczyć się do 15 slajdów.
Mój   region DOLNY ŚLĄSK
                                                                image001      Ludność i dziedzictwo kulturowe mojego regionu.

 

 

 

 

image002

  ZADANIA   DO REALIZACJI
ZADANIE 1

 Poszukajcie w   różnych źródłach: internet, literatura, wywiady w instytucjach, rozmowy z   ludźmi związanymi z krzewieniem kultury  - materiałów na temat ludności   i dziedzictwa kulturowego regionu.              
Należy skupić się na następujących zagadnieniach:

- Liczba ludności Dolnego Śląska           

- Mniejszości narodowe w   regionie  
- Tradycje Dolnego Śląska dawniej i dziś    

- Największe miasta   regionu
- Zabytki Legnicy

ZADANIE 2

    Jeśli pracujecie z komputerem, pamiętajcie o zapisaniu kontaktu (adresu   strony) lub skopiujcie ilustracje, tabele (pamiętając o zapisaniu źródła).

Korzystając z ilustracji w biuletynach itp. możecie je tylko   skopiować.

ZADANIE 3  Przygotujcie prezentację w programie PowerPoint. 
 Proszę ograniczyć się do 15 slajdów.
Mój region DOLNY ŚLĄSK
                                                                     image001 Środowisko przyrodnicze mojego regionu

 

 

 

 

 

 

 

 

image002

  ZADANIA DO   REALIZACJI
ZADANIE 1

 Poszukajcie w różnych   źródłach: internet, literatura, wywiady w instytucjach Fundacja  Zielona   Akcja, Biblioteka Ekologiczna, materiałów na temat środowiska.              

Należy   skupić się na następujących zagadnieniach:  

- Klimat   Dolnego Śląska                                 

- Geologia   Dolnego Ślaska  
- Regiony Geograficzne Dolnego Śląska      

- Rzeki i   jeziora regionu
- Roślinność naturalna regionu

ZADANIE   2

  Jeśli pracujecie z komputerem, pamiętajcie o   zapisaniu kontaktu (adresu strony) lub skopiujcie ilustracje, tabele (pamiętając o zapisaniu źródła).

  Korzystając z ilustracji w   biuletynach itp. możecie je tylko skopiować.

ZADANIE   3 Przygotujcie prezentację w   programie PowerPoint. 
Proszę ograniczyć się do 15 slajdów.
Mój region DOLNY ŚLĄSK
                                                     image001                

Tematy do wyboru

(kliknij na treść tematu a dowiesz się co   zrobić w prezentacji)

 

 

 

 

image002

 

v      Środowisko przyrodnicze   mojego regionu

v      Ludność i dziedzictwo   kulturowe mojego regionu

v      Atrakcje turystyczne   naszego regionu

v      Ochrona środowiska   w moim regionie

v    Gospodarka regionu, w którym mieszkam

v      Rysujemy mapę naszego   regionu

Who's Online

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.